CONTACT

  Disclaimer

  Wettelijke bepalingen

  Auteursrecht

  De sites www.wegenwerkendemoor.be en www.wegenwerkendemoor.com zijn door het auteursrecht beschermd i.e. teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze sites. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze sites, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Wegenwerken De Moor. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

  Aansprakelijkheid voor de inhoud

  Wegenwerken De Moor besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. Wegenwerken De Moor kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Wegenwerken De Moor kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Wegenwerken De Moor kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

  Privacy beleid

  Wegenwerken De Moor is begaan met uw online privacy en weet dat u daar ook belang aan hecht. Daarom doen we ons best om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website te respecteren.

  Verzameling van persoonsgegevens

  Op deze website van Wegenwerken De Moor worden op verschillende plaatsen persoonsgegevens verzameld. Dit kan gebeuren via elektronische formulieren die u dient in te vullen wanneer u informatie aanvraagt. Er kunnen eveneens gegevens verzameld worden wanneer u gebruik maakt van een dienst die via de website wordt aangeboden. De persoonsgegevens die u via deze kanalen verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Wegenwerken De Moor.
  Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren, om de kwaliteit van de diensten te verbeteren en om u te informeren over de diensten van Wegenwerken De Moor.

  U beschikt over een recht van inzage en verbetering met betrekking tot uw gegevens. Richt daarvoor een gedagtekend en ondertekend verzoek met kopie van uw identiteitskaart naar Wegenwerken De Moor op ondervermeld adres.

  Beveiliging

  De databanken waarin uw gegevens opgenomen worden zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. De databanken van Wegenwerken De Moor kunnen toegankelijk gemaakt worden voor derden die werken in opdracht Wegenwerken De Moor. Hun toegang is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak. Voor het overige worden de verzamelde gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij uitdrukkelijk meegedeeld.

  Cookies

  Op deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestand dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terechtkomt wanneer je de website raadpleegt. De code die in de cookie verwerkt is laat toe de PC te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies worden gebruikt om uw taalkeuze te registreren zodat u bij een later bezoek deze website onmiddellijk in de door u gekozen taal te zien krijgt. Cookies worden eveneens gebruikt om de website beter af te stemmen op uw interesses. Indien u geen cookies wenst te aanvaarden kan u deze via uw browser weigeren.

  Verbindingsgegevens

  We registreren eveneens informatie over de verbinding die u maakt met onze website en over de software die u daartoe gebruikt. Deze informatie omvat o.a. uw IP-adres, het tijdstip waarop u de website bezoekt, het type browser dat u gebruikt en de pagina's die u bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om aan de hand van analyses van uw surfgedrag de kwaliteit van onze website en van onze dienstverlening te verbeteren.

  Alle rechten voorbehouden,
  Wegenwerken De Moor
  Vantegemstraat 27
  9230 Wetteren